Hur hanterar ni gränsen mellan arbete och fritid?

En film som syftar till att skapa dialog kring hur man kommunicerar med varandra på den egna arbetsplatsen. Producerad på uppdrag av Suntarbetsliv.