En film som syftar till att skapa dialog kring hur man kommunicerar med varandra på den egna arbetsplatsen. Producerad på uppdrag av Suntarbetsliv.