Vaddå digital arbetsmiljö?

Vår värld blir allt mer digital – så också vår arbetsmiljö. Därför har Suntarbetsliv tagit fram ett stöd för att undersöka, åtgärda och följa upp digitala arbetsmiljörisker. Verktyget riktar sig till chefer och skyddsombud inom kommun- och regionsektorn. Vi producerade ett antal kunskapsförmedlande filmer samt rena diskussionsfilmer inom ramen för verktyget. Filmen ovan är en trailer.