Få snurr på ert systematiska arbetsmiljöarbete!

Den ideella föreningen Suntarbetsliv har tagit fram SAM-verkstan – ett digitalt verktyg som stöd att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi har stöttat Suntarbetsliv med utveckling- och produktion av alla filmer inom ramen för verktyget, samt rörligt material för marknadsföringen av verktyget.

Totalt sett rör det sig om:

  • 1 Introfilm (den du ser här)
  • 3 Filmer för visning/dialog i arbetsgrupper.
  • 1 Forskar/kunskapsfilm
  • Stillbilder, sociala media-filmer samt råmaterial till framtida kommunikativa insatser.