Hur skapar man en trygg och säker arbetsplats?

Den ideella föreningen Suntarbetsliv har tagit fram Säkerhetsdialogen – ett digitalt verktyg som stöd i arbetet med att förebygga hot och våld på arbetsplatsen.

Vi har stöttat Suntarbetsliv med utveckling- och produktion av alla filmer inom ramen för verktyget, samt rörligt material för marknadsföringen av verktyget.

Totalt sett rör det sig om:

  • 1 Introfilm (den du ser här)
  • 6 Fakta/forskarfilmer
  • 4 Filer för visning/dialog i arbetsgrupper.
  • Stillbilder, sociala media-filmer samt råmaterial till framtida kommunikativa insatser.