Hur skapar man en trygg och säker arbetsplats?

Hot och våld förekommer tyvärr på många arbetsplatser inom kommun- och regionsektorn. Därför har den ideella föreningen Suntarbetsliv tagit fram “Säkerhetsdialogen” – Ett kostnadsfritt digitalt kunskapsmaterial om hur man förebygger och hanterar problemet.

Ett gediget rörligt material

I samarbete med Suntarbetsliv har vi filmat vittnesmål från individer och verksamheter över hela landet. De berättar både om incidenter som inträffat, men också om hur de själva arbetar för att förebygga och förhindra hot och våld. Vi filmade också intervjuer med två ämnesexperter: Alexander Tilly och Sofia Wikman.

Samarbetet resulterade i ett stort antal filmer:

  • 1 Introfilm (den du ser nedan)
  • 6 Fakta/forskarfilmer
  • 4 Filer för visning/dialog i arbetsgrupper.
  • Stillbilder, sociala media-filmer samt råmaterial till framtida kommunikativa insatser.

Vi på Pophunters har stöttat Suntarbetsliv med utveckling- och produktion av alla filmer inom ramen för verktyget, samt rörligt material för marknadsföringen av verktyget.

Förankrat med arbetsmarknadsparterna

Allt material som producerats inom ramen för projektet har förankrats med representanter för fack och arbetsgivare på den kommunala- och regionala arbetsmarknaden.

Crew

Manus & Regi: David Stavenow
Projektledare: Petter Schanche
Produktionsledare: Setareh Lundgren
Foto: Daniel Jonsson, Richard Öhrn
Ljud: Felix Aneer
Klippning & Grafik: Daniel Jonsson