Fyra sätt att gå på kurs

Prevent erbjuder bl.a. utbildningar inom arbetsmiljöområdet för många olika branscher. Några av utbildningarna är kostnadsfria, andra inte. Många av kunderna är dock inte medvetna om att kurserna erbjuds i olika former – från klassrumsutbildningar till e-learning, lärarledd distans och företagsanpassat.

Film för en retargeting-kampanj

På uppdrag av Prevent tog vi fram en film som riktar sig primärt till potentiella utbildningsköpare som redan har kännedom om Prevent och deras kursutbud. Visningskanalerna är primärt retargeting-annonsering via sociala/digitala medier. Därför togs ett antal versioner och format fram för att passa olika plattformar.

Pophunters stod för koncept, idé/manus och produktion.

Crew

Manus&Regi: Fredrik Lybeck
Foto: Daniel Jonsson
Projektledare: Karin Sylwan
Ljus: Peter Övgård
3D-lead: Per Nyman
Produktionsassistent: Jonas Aleman
MuA: Louise Stangl
Medverkande: Johan Deubler, Melker Lybeck