Visste du att man kan gå Prevents utbildningar på fyra olika sätt?

Prevent erbjuder utbildningar inom en mängd olika arbetsmiljöområden. Många av kunderna är dock inte medvetna om att kurserna erbjuds i olika former – från klassrumsutbildningar till e-learning, lärarledd distans och företagsanpassat.

Filmen riktar sig primärt till presumtiva kunder som redan har kännedom om Prevent och deras kursutbud. Visningskanalerna är primärt annonsering via sociala/digitala medier. Därför togs ett antal versioner och format fram för att passa olika plattformar.

Pophunters stod för koncept, idé/manus och produktion.