Bakgrund

Prevent är en ideell förening som drivs gemensamt av arbetsmarknadsparterna i den privata sektorn. I samband med föreningens 80 års jubileum fick vi i uppdrag att utveckla ett koncept för- och producera en film att visa i samband med ett livesänt jubileums-event.

Utmaningen

När vi fick uppdraget fanns olika uppfattningar internt om vad för typ av film som skulle tas fram. Det skulle vara en historisk återblick, men inte för mycket. Den skulle prata om framtiden, men inte för mycket. Den skulle prata om vikten av samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare, men inte för mycket. Och samtidigt skulle alla branscher vara representerade, även om tidplanen var knapp.

Lösningen

Vi genomförde en serie workshops där vi landade i ett koncept som bygger på arkivmaterial från en mängd olika branscher inom den aktuella sektorn. Ett speakermanus förankrades i detalj, och låg sedan till grund för filmen som skapades helt utifrån befintligt material.

Filmen visades i samband med det livesända jubileumseventet, men används också som en övergripande presentationsfilm på Prevents hemsida.

Vinnare av publishingpriset 2023 – Guld i kategori Informationsfilmer Bransch

 

Crew

Manus & Regi: Fredrik Lybeck
Projektledare: Karin Sylwan
Klippare: Johan Bendrik
Musik: Epidemic
Grade: Daniel Jonsson
Ljudmix: Johan Bendrik
Speaker: Fredrik Lybeck
Arkivbilder har hämtats från Prevents eget material samt iStock.