Hur hanterar man känslig information på ett säkert sätt?

En Interaktiv webbutbildning i informationssäkerhet för tjänstemän. Utbildningen bygger på kapitel, varje inleds med en film och följs av kontrollfrågor.
Vid intresse för en anpassad version – kontakta oss.