Film som uttrycker HemoCues vision och kärnvärden. Riktad mot en primärt intern målgrupp: medarbetare och andra intressenter.