Ascom är en leverantör av mobila kommunikationslösningar för professionella miljöer. I den här korta produktionen presenteras deras patientkallelsesystem Telligence 6. Filmen visualiserar många av systemets egenskaper, och gör det genom att ställa frågan: Hur ser ett sånt system ut från ett barns perspektiv?