Bättre möten är ett digitalt verktyg från Suntarbetsliv som syftar till att förbättra möteskulturen på arbetsplatser.

Inom ramen för verktyget har vi producerat ett antal filmer:

  • Forskarintervjuer
  • Pedagogiska dramafilmer
  • Filmer för marknadsföring och kommunikation