Kommun- och regionsektorns egen arbetsmiljöutbildning

Suntarbetsliv producerar kostnadsfria digitala verktyg och utbildningar inom arbetsmiljö för kommuner, regioner och kommunala bolag. En viktig del av grundutbudet är Suntarbetslivs Arbetsmiljöutbildning, en tredagars utbildning för chefer och skyddsombud. Utbildningen lanserades ursprungligen år 2015, och år 2024 var det dags för en omdesign.

Arton kunskapsfilmer om arbetsmiljö

Ett viktigt mål med omdesignen av utbildningsmaterialet var att göra det mer tillgängligt och lättare att använda för den som ska leda utbildningen, vilket ofta är en person som själv arbetar i verksamheten. Det omfattande materialet delades därför upp i tydligt tidssatta lektioner, med ett smidigt presentationsläge och ett tillhörande, anpassningsbart talarstöd.

Inom ramen för verktyget har vi på Pophunters producerat totalt arton filmer om olika ämnen, från rent animerade explainers till forskarintervjuer och caseberättelser.

Crew

Manus/regi: Fredrik Lybeck
Projektledare: Karin Sylwan
Foto: Jens Harvard & Richard Öhrn
Producent: Petter Schanche
Klippning, grafik & animation: Johan Bendrik, Daniel Jonsson