Hur kan vi få vuxna att ge barnen mera nyttig mat?

Kanske genom att vända på perspektivet?

En film vi producerade för Aktiv Skola, som bl.a. arbetar med att sprida kunskap om hur man skapar en mer aktiv och hälsosam vardag för barn.

Filmen är en del av ett kostnadsfritt utbildningsmaterial från Aktiv Skola.