Vad är Gilla Jobbet för någonting?

Gilla Jobbet är arbetslivets mötesplats: En heldagskonferens på ett antal orter där personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor kan fylla på med kunskap och inspiration. På uppdrag av AFA försäkring producerade vi denna film som visas i inledningen på konferensen.