Under hösten 2023 lanserade Pophunters en ny interaktiv utbildning om säkerhetsskydd tillsammans med säkerhetskonsulterna Anactio AB. Utbildningen har tagits emot med ett stort intresse av flera branschaktörer, och har nu köpts in av ett antal Regioner, Kommuner och kommunala bolag över hela landet.

Utbildningen, som går under namnet “De kallar oss Antagonister” är en interaktiv utbildning anpassad för olika personalgruppers behov. Den är kompatibel med lärplattformar genom formatet SCORM, vilket möjliggör enkel administrering och uppföljning. Utbildningen bygger på Säkerhetsskyddslagen som tillkom 2018 och gäller verksamheter med säkerhetskänslig verksamhet.

Genom att teckna en licens till utbildningen kan företag och organisationer få fri tillgång till utbildningen för att utbilda såväl medarbetare som konsulter och tillfälliga besökare. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss för en kostnadsfri demo.