Hur mycket kostar det att göra en film? Det är en fullt rimlig fråga att ställa. Särskilt om man är ny i rollen som beställare.

Det korta svaret är att det kan kosta precis hur mycket som helst – eller hur lite som helst – beroende på vad för typ av film det handlar om. Det finns en mängd faktorer och beslut, små som stora, inför och under ett filmproduktion som påverkar totalkostnaden.

Men vilka är de här faktorerna när det kommer till filmproduktion? Här nedan har jag listat några av de mest betydelsefulla av dem i två vanliga kategorier av filmer: “Filmad film” och Animerad film.

Filmad film

Definition: Filmer som bygger på material filmat med en kamera. Exempelvis intervjuer eller scener med skådespelare.

Viktiga kostnadsfaktorer
 • Antalet inspelningsdagar
  Inspelningsteam och utrustning går i regel på dagarvoden, så även om det endast handlar om några timmar per tillfälle drar kostnaden lätt iväg.
 • Antalet inspelningsplatser
  Långa resor medför både resekostnader, restidsersättning för team och extra dagshyror för tekniken. Ibland tillkommer också locationavgifter.
 • Teamets storlek
  Att skapa en film är ett hantverk. Ett större team (foto, ljud, ljus, skådespelare etc.) ger ett bättre slutresultat och påverkar kostnaden i hög grad.
 • Teknik och effekter
  Specialeffekter såsom rök, eld eller andra visuella effekter medför ofta ökade kostnader.

SPARTIPS: Samla flera intervjupersoner till samma dag och plats!
SPARTIPS: Återanvänd material från gamla filmer – men håll koll på rättigheterna!
SPARTIPS: Ofta är det billigare att spela in i verkliga miljöer, än att bygga upp dem med rekvisita i en filmstudio.

Animerad film

Definition: Filmer som är helt eller delvis skapade på artificiellt vis genom digitala eller analoga processer. Ofta i kombination med berättarröst eller röstskådespelare.

Viktiga kostnadsfaktorer
 • Val av animationsteknik
  Olika tekniker kräver olika många arbetstimmar. Vilken teknik man väljer har därmed stor påverkan på kostnaden.
 • Längden på filmen
  Det finns ett direkt samband mellan den slutliga filmens längd och hur många arbetstimmar som behövs.
 • Berättarröst
  Hur många, och duktiga/kända röstskådespelare det ska vara påverkar kostnaden.
 • Ljuddesign
  När man gör animerad film så måste allt ljud skapas i efterhand. Hur mycket tid man lägger på detta arbete påverkar såklart kostnaden.

 

Generellt för alla sorters film

Det finns några faktorer som är gemensamma för alla typer av filmer.

 • Antalet versioner
  För varje separat version av en film som ska tas fram tillkommer en del arbete och merkostnader. Det kan handla om olika bildformat (stående/liggande), olika längder eller språkversioner.
 • Årstiden
  Under höst/vinterhalvåret har man färre tillgängliga dagsljustimmar, vilket medför färre möjliga inspelningstimmar för utomhusinspelningar. En annan sak som också varierar över året är bokningstrycket på team och skådespelare. Ett högre bokningstryck medför högre tariffer för många frilansare.
 • Ambitionsnivå
  Man kan alltid lägga ned mer arbetstid för att nå ett bättre slutresultat. Ambitionsnivån, alltså vilka förväntningar man har på filmens verkshöjd, påverkar den slutliga kostnaden i mycket stor grad.

Spartips: Fundera igenom: Behöver du verkligen X olika versioner av en film? Ju färre versioner du klarar dig med, ju billigare.
Spartips: Starta processen i tid! Har man mer tid på sig finns mer tid att hitta billigare lösningar.

 

Låter det krångligt? Det finns hjälp att få!

Som du förstår utifrån faktorerna som listas ovan, så är det näst intill omöjligt att ge ett rakt svar på vad en film kostar, utan att veta EXAKT vad det är för film som ska produceras. Men jag träffar många företag och organisationer som inte har en klar idé om vad de vill göra – eller så tror de att de har det, men när vi börjar diskutera finns det brister i resonemanget bakom idén, eller så skulle den bli orimligt dyr att producera.

Kommunicera din budget på förhand och sätt ett fastpris.

Om du som beställare/upphandlare tydligt kommunicerar vad du vill att filmen ska kosta, eller åtminstone anger ett kostnadsspann inom vilket du önskar få förslag, så kan vi ta fram förslag som matchar både dina behov och din budget. Om vi inte har någon sådan information att gå på, så lämnas vi till att gissa er ambitionsnivå. Och i 9 fall av 10 så leder det till att vi återkommer med förslag som överstiger er budget med råge.

Tips! Ladda ned vår Creative Brief-mall – den hjälper dig att sammanställa ett bra underlag för en offertförfrågan.

Har du ingen aning alls?

Ibland kan det vara så att man som beställare inte har en fastställd budget inför ett projekt. Eller så behöver man få in någon slags prisuppgift, för att alls kunna få loss en budget. I ett sånt läge rekommenderar jag dig att ta kontakt med oss, så kan vi tillsammans resonera oss fram till en rimlig budget baserad på era behov och förutsättningar.