Hur lång bör en film vara?

Filmklappa produktionsbolag beställningsfilm utbildningsfilm informationsfilm

Hur lång bör en film vara?

Film kan vara ett mycket effektivt medium att använda sig av när man vill nå ut brett med ett känslomässigt budskap. Men särskilt i företags- och organisationsvärlden händer det lätt att man försöker trycka in för mycket information i en film, vilket får som kosekvens att filmen blir för lång varpå tittaren tröttnar och tappar uppmärksamheten.

Så vad är en bra längd?

Innan vi börjar prata antal sekunder och minuter, så vill jag vända på perspektivet. När du visar en film för någon, så lånar du hennes tid. Hur mycket av sin tid hen är villig att låna ut, är förstås väldigt individuellt och varierar med tid och sammanhang.  Det finns därför inga ”hårda” ramar, utan vad som är en okej längd för en person kan vara alldeles för kort (eller långt) för en annan. Med det sagt, så finns det framför allt två faktorer som styr hur mycket tid du kan vänta dig att få låna från din publik.

1. Målgruppens motivation

Om du tittar på din målgrupp i visningssituationen: hur motiverade är de att ta till sig ditt budskap? Och hur stort förtroende har de för dig som avsändare?

Konferens

En supermotiverad tittare kan vara redo att låna dig riktigt mycket tid. Själv pinade jag mig igenom flera timmars föreläsningsfilmer när jag läste en universitetskurs i juridik på distans. Varför? Eftersom jag var motiverad att klara kursen och få mina högskolepoäng.

Har du däremot en helt omotiverad tittare så kommer du ha svårt att få dem att se din film över huvud taget. Tänk bara på alla irriterande (irrelevanta) videoannonser som dyker upp i diverse digitala flöden. Dem scrollar vi ju helst bara förbi.

Sannolikt så befinner sig din målgrupp någonstans emellan dessa två extremer. Mitt råd till dig är: Överskatta inte din målgrupps motivation. Även om du själv tycker att ditt ämne är intressant, så är det få som orkar titta på en timlång föreläsningsfilm idag.

2. Visningstillfället

Denna faktor blir ofta den mest avgörande: När, var och hur kommer dina tittare att se din film? På en mässa? På Facebook? På Youtube? Under en kurs? Olika visningssituationer har olika spelregler. Om din film ska visas som en del i en kurs, så har du längre tid på dig än om du ska sprida filmen på sociala medier, där du alltid konkurrerar med gulliga djur. Nedan kommer några olika exempel på olika visningstillfällen och vad som gäller.

Filmer för Facebook och sociala medier

Generellt sett bör en film för Facebook hålla sig under 90 sekunder. Längre än så brukar vara svårt att få någon att titta, oavsett ämne. Här är det också extremt viktigt att du fångar tittarens intresse redan från de första sekunderna, och att du är  tydlig med vad du berätta. Något som på kort tid blivit en hygienfaktor är också att filmerna behöver fungera utan ljud, t.ex. med hjälp av undertexter eller grafik.   

Subway phoneOvan: Typiskt tillfälle där målgruppen knappast är motiverad att sätta på ljudet på en film de råkar scrolla förbi.

Filmer för Youtube och hemsidor

Filmer som är tänkta att ligga på Youtube och/eller hemsidor kan ofta vara lite längre. En slags huvudregel är 2-5 minuter. Anledningen att du ofta har mer tid på dig här är för att tittaren med stor sannolikhet har sökt sig fram till din film – alltså känner de redan till dig eller ditt ämne och är därmed mer motiverade.

OBS att detta förstås inte gäller för Youtube-reklam och andra typer av sponsrade filmer, där du genast åker långt ned på motivationsskalan.

Utbildningsfilm

Om du vill att filmen ska fungera som ett moment i en lärarledd kurs, så har du mer generöst med tid. Tittaren har redan satt av tid och är beredd att lyssna. Så frågan här är nog snarare hur lång tid du vill lägga på filmen och hur mycket du vill ha för interaktion. Om du har vill inleda en 45-minuters sittning med en film, och hinna ha en diskussion efteråt, brukar ända upp till ca 10 minuter vara okej.

Mässfilm

Filmer som är tänkta att användas på en allmän plats, t.ex. i en mässmonter eller på butiksgolvet, skulle jag rekommendera att hålla inom 1-4 minuter i längd. Ska det fungera måste filmen kunna spelas som en oändlig loop, eftersom tittaren kommer och går lite när som helst. Även här måste budskapet kunna gå fram utan ljud, eftersom det kan vara stojigt runt omkring.

Konferensstarters

En film som är tänkt att inspirera/inleda ett större möte, t.ex. en konferens eller kickoff, bör också hållas ganska kort – kanske 1-2 minuter.

Film för kundmöte säljfilm säljmöte

Säljfilm

Beror på hur lång tid du har på ditt kundmöte, men rimligtvis någonstans kring 1-2 minuter.

Så för att summera: Det är i regel inte lång tid du har på dig. Har ni kört fast? Då kan ni förstås alltid höra av dig till oss, eller hålla utkik här på bloggen där det inom kort kommer tips på hur du kan ”lura” tittaren att ge dig mer uppmärksamhet.