Myndigheten för Tillgängliga Medier – Legimus

Myndighetsinformation / PR
Myndigheten för Tillgängliga Medier – Legimus

Talböcker är en kostnadsfri tjänst från staten till människor med läsnedsättning som t.ex. ADHD och Dyslexi. Talböckerna distribueras på plattformen Legimus, som administreras av MTM - Myndigheten för Tillgängliga Medier. Vi skapade en kortfilm med tre olika scenarier, i vilka Legimus spelar en naturlig roll i tre unga vuxnas liv. Filmen distribuerades huvudsakligen via sociala medier, både via betalda annonser såväl som delning i intressegrupper och patientföreningar.

Datum:

Kund:

Kategori: