Suntarbetsliv – Arbetsmiljöutbildning

Humorserie / Motivation
Suntarbetsliv – Arbetsmiljöutbildning

Suntarbetsliv är en organisation som arbetar för att förbättra arbetsmiljön i kommuner, landsting och pacta-bolag. En av deras största resurser är den tre dagar långa webbaserade arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud. Vi skapade en serie filmer som fungerar som intresseväckare, stämningssättare och inspiration för de olika kapitlen i materialet.

Date:

Client:

Category: