Suntarbetsliv – Prehabguiden

Suntarbetsliv – Prehabguiden

För att underlätta arbetet med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering har Suntarbetsliv tagit fram det digitala verktyget Prehabguiden. Vi har producerat ett antal filmer inom ramen för verktyget: Forskarintervjuer, casefilmer och kampanjfilmen som visas ovan.

Date:

Client:

Category: