Suntarbetsliv – OSA-Kollen

Suntarbetsliv – OSA-Kollen

2015 infördes den nya arbetsmiljöföreskriften om organisatiorisk och social arbetsmiljö. Den innebär starkare krav på ett förebyggande arbete med dessa frågor i svenska organisationer. Suntarbetsliv, vars syfte är att skapa och sprida information, stöd och verktyg för att förbättra arbetsmiljön, har producerat ett webbaserat verktyg för att arbeta med dessa frågor. Vi har producerat alla filmer inom projektet, inklusive teasern du kan se ovan.

Date:

Client: