Suntarbetsliv – Digi-ronden

Suntarbetsliv – Digi-ronden

Vår värld blir allt mer digital - så också vår arbetsmiljö. Därför har Suntarbetsliv tagit fram ett stöd för att undersöka, åtgärda och följa upp digitala arbetsmiljörisker. Verktyget riktar sig till chefer och skyddsombud inom kommun- och regionsektorn. Vi producerade ett antal kunskapsförmedlande filmer samt rena diskussionsfilmer inom ramen för verktyget. Filmen ovan är en trailer. För att se samtliga filmer, gå till verktyget (länk till höger: "Se resultatet").

Date:

Client:

Category: