Suntarbetsliv – Bättre möten

Suntarbetsliv – Bättre möten

Bättre möten är ett digitalt verktyg för att förbättra möteskulturen på den egna arbetsplatsen. Inom ramen för verktyget har vi producerat ett antal filmer: Forskarintervjuer, dramatiseringar och kampanjfilmer.

Date:

Client:

Category: