SKL – Margarethas väg

PR / Patientcase
SKL – Margarethas väg

Ett fåtal individer konsumerar mer än 25% av de totala kostnaderna inom vårdsystemet. Trots detta känner ofta just dessa individer sig felbehandlade av vården, eller att systemet helt enkelt inte bryr sig. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting skapade vi en film om Margaretha - en mutisjuk 75 årig kvinna. Genom att se situationen ur hennes ögon får vi vårdpolitiker och tjänstemän att se problemet ur ett nytt perspektiv, vilket får dem att vilja göra något åt det.

Datum:

Kund:

Kategori: