Västra Götalandsregionen – Informationssäkerhet

Interaktiv webbutbildning
Västra Götalandsregionen – Informationssäkerhet

Det finns många sätt som känslig information från vårdsystemet kan missbrukas. Därför är informationssäkerhet en stor utmaning för Västra Götalandsregionen - en av landets största arbetsgivare. Vi skapade en interaktiv webbkurs som innehåller enkla, jordnära förhållningsregler för hur man ska handskas med information på sjukhus och andra vårdinrättningar.

Date:

Client:

Category: