Prevent – Ljudguide för förskolan

Information / Instruktionsserie
Prevent – Ljudguide för förskolan

Vi fick i uppdrag av Prevent, en organisation som jobbar för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser, att producera en kort dokumentärserie som samlar goda exempel på förebyggande åtgärder från förskolor runt om i Sverige.

Datum:

Kund:

Kategori: