DO – Bristande Tillgänglighet

DO – Bristande Tillgänglighet

Hur tillgänglig är er arbetsplats? Här ser du en av två filmer vi producerade för Diskrimineringsombudsmannen i syfte att skapa diskussion kring tillgänglighet och informera om en ändring i diskrimineringslagen. I denna film fokuserar vi bristande tilgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Mer information om bristande tillgänglighet finns här: http://www.do.se/tillganglighet

Date:

Client:

Category: