Aktiv Skola – REVOLUTIONEN

Aktiv Skola – REVOLUTIONEN

Barns hälsa i Sverige har länge varit på nedgång, mycket tack vare stillasittande aktiviteter och dåliga matvanor. Men det är mycket som kan göras med mycket enkla medel, som att: Gå till skolan, äta grönsaker och perioder av skärmförbud. Filmen REVOLUTIONEN riktar sig till både barn och föräldrar, med målet att inspirera mer hälsosamma vanor. Filmen distribueras gratis till svenska skolor, tillsammans med en lärarhandledning innehållandes mer information och diskussionsfrågor.

Date:

Client:

Category: