Aktiv Skola – Ahmed & Markus

Aktiv Skola – Ahmed & Markus

Mobbning porträtteras ofta som en kamp mellan offer och förövare. Men verkligheten är sällan så enkel. Tvärtom finns det ofta många lager av komplexitet bakom det sociala fenomenet. Med detta är ett faktum som ofta förbises eller utelämnas från den allmänna diskussionen om mobbning. Därför skapade vi denna film. Filmens beställare, Stiftelsen Aktiv Skola, jobbar för att förbättra det svenska skolsystemet. Filmen distribueras gratis till alla svenska skolor, tillsammans med en lärarhandledning innehållandes mer kunskap och diskussionsstöd. Filmen har premiär på Göteborg Filmfestival i jan/feb 2018. Regisserad av Maria Eriksson-Hecht och skriven av Pelle Rådström.

Datum:

Kund:

Kategori: