Akademiska Sjukhuset – Helikoptersäkerhet

Interaktiv webbutbildning
Akademiska Sjukhuset – Helikoptersäkerhet

På Akademiska Sjukhuset i Uppsala brottades man med problemet att regelbunden utbildning i helikoptersäkerhet var begränsad till ett fåtal tillfällen per år, fastän utbildningsbehovet var fortlöpande. Så vi producerade en interaktiv utbildning som bygger på 3D-simuleringar av helikoptern och landningsplatsen, där tittaren får lära sig om vilka risker som finns och vad man behöver göra vid en incident.

Datum:

Kund:

Kategori: