Pophunters AB
Säkerhetsskyddslagen 2018:585
''...de som deltar i en säkerhetskänslig verksamhet (ska ha) tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd''

Som säkerhetsskyddsansvarig är du väl medveten om vad lagen kräver. Men hur säkerställer du att olika personalgrupper får rätt utbildning i rätt tid?

”De kallar oss Antagonister” är en interaktiv webbutbildning om säkerhetsskydd skräddarsydd för att tillgodose behoven hos både små och stora organisationer. Den är utformad för att fördjupa förståelsen av dagens säkerhetshot och sårbarheter, samt för att förse olika personalgrupper med nödvändig kunskap för att effektivt hantera dem.

Möter olika personalgruppers behov
Medarbetare
En 45 minuters heltäckande grundutbildning för medarbetare i säkerhetskänsliga verksamheter.
Underleverantörer
En 15 minuter lång kortfattad utbildning specifikt utformad för underleverantörer och konsulter.
Besökare m.fl.
En 10 minuters introduktion för tillfälliga besökare och övriga anställda.
Vill du veta mer?

Kontakta oss för att boka en demo

Så fungerar det

Som licensinnehavare till utbildningen har ni fria rättigheter att använda utbildningen inom såväl den egna organisationen som era underleverantörers.

Utbildningen följer SCORM-standard och driftas via er egen lärplattform (LMS) vilket ger er full konktroll över registrering och uppföljning. Deltagarna kan genomföra utbildningen när som helst och på vilken enhet som helst.

Licensmodeller

Vi erbjuder tre olika licensnivåer för att möta olika organisationers behov – från 95.000 kr ex. moms.

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Standard
Engångskostnad
Drift via ert LMS
Ingen tidsbegränsning
Support vid installation
Obegränsat antal användare*
Fullversion (50 min)
Underleverantörsversion (15 min)
Basversion (10 min)
Egen logo/avsändare
Innehållsanpassningar
Plus
Engångskostnad
Drift via ert LMS
Ingen tidsbegränsning
Support vid installation
Obegränsat antal användare*
Fullversion (50 min)
Underleverantörsversion (15 min)
Basversion (10 min)
Egen logotyp/avsändare
Innnehållsanpassningar
Premium
Engångskostnad
Drift via ert LMS
Ingen tidsbegränsning
Support vid installation
Obegränsat antal användare*
Fullversion (50 min)
Underleverantörsversion (15 min)
Basversion (10 min)
Egen logotyp/avsändare
Innehållsanpassningar

*Inom egen och underleverantörers organisationer.

Vi tycker att utbildningen känns medryckande på ett sätt som många andra utbildningar inte är. Att den dessutom är interaktiv är ett stort plus! Vi har gjort utbildningen tillgänglig för samtliga medarbetare och obligatorisk för vissa.
Säkerhetsskyddschef på svensk region
Vill du ha mer information?

Kontakt

Kontakta oss för att boka en demo av utbildningen, eller för att begära en offert. Använd kontaktfältet här på sidan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan också nå oss via kontaktuppgifterna nedan.

E-post
info@pophunters.com
Telefon
+46 18 265 06 01
Adress
Pophunters AB
Vaksalagatan 2
753 20 Uppsala

  Utbildningen är utvecklad av

  Pophunters AB

  Producent av film och interaktiva utbildningar inom säkerhet sedan 2011.
  Läs mer på pophunters.com

  Anactio AB

  Seniora säkerhetskonsulter verksamma sedan 2013.
  Läs mer på anactio.se

  © Pophunters AB 2023