Pophunters film “Legimus Talböcker” för Myndigheten för Tillgängliga Medier har valts ut till en visning på ett årligt event i Tokyo i November, som arrangeras av Japan Association of Audiovisual Producers. Eventet är en internationell visning av “the Best of Corporate Film from around the world”.

Legimus Talbäcker nominerades nyligen till Best of Festival på US International Film & Video Festival, och har vunnit flertalet priser på Telly Awards och World Media Festival i Hamburg.