Tänk tillbaka på den senaste långfilmen du såg. Kan du minnas någon replik ur filmen?

Förmodligen inte. Men du kan antagligen berätta länge om vad den handlade om, och hur den fick dig att känna.

Filmmediet är effektivt på att skapa/förmedla känslor och sammanhang.

Detaljer som fakta, statistik och exakta formuleringar är ofta svåra att minnas och riskerar att störa tittarens fokus. Man hajar till, undrar vad man just såg och slutar att lyssna på filmens budskap.

Det här är en insikt som är viktig att ha med sig när man ska använda film i kommunikativa syften. Man bör, så långt det är möjligt, reducera mängden fakta, avancerade ord och siffror. Istället bör man vara frikostig med sånt som skapar upplevelser hos tittaren, för det är upplevelserna tittaren kommer att minnas.

Nedan kommer ett mycket bra exempel på hur man använt upplevelser för att förmedla ett annars väldigt tråkigt budskap.