Hur känns det att vara småföretagare i Sverige idag?

Småföretagarnas Riksförbund driver kampanjer för att bl.a. minska på regelkrångel och kostnadsbördan för små företag i Sverige.

Som ett led i kampanjen producerade vi ett antal reklamfilmer för spridning på webb och sociala medier.