Göteborg Film Festival gick av stapeln 26:e januari. Med mer än 160 000 besökare per år klassas festivalen som nordens största filmfestival. Hit kommer människor från hela världens hörn och kanter för att ta del av de ca 450 olika filmer som visas.

I år hade vår film ”Ahmed och Markus” premiär på just denna festival. Filmen producerades för Stiftelsen Aktiv Skola och vidrör ett nytt perspektiv på det välkända fenomenet mobbning. Istället för att gestalta enbart personen som utsätts för mobbning påvisar denna film även den andra sidan av myntet, nämligen mobbarens perspektiv.

Filmen utspelar sig under en dag där åskådaren får följa två tonåringars vardagliga liv i en högstadieklass: Ahmed som blir mobbad, och Markus som mobbar.

Syftet är att filmen ska mana till samtal och diskussion kring mobbning och hur det kan förebyggas. Ett viktigt mål har varit att belysa att den traditionella bilden av offer/förövare sällan stämmer. I mobbning finns enbart offer, vilket denna film illustrerar. Genom att gestalta båda sidor av historien vill vi skapa en djupare förståelse kring ämnets komplexitet och därmed öppna upp för en mer nyanserad diskussion.

Vi är så klart oerhört stolta och glada över att denna film visades på Göteborgs Film Festival. Framöver kommer filmen att visas på skolor runt om i landet tillsammans med diskussionsmaterial framtaget av Aktiv Skola.

Filmen producerades av Pophunters Film och TV och regisserades av Maria Eriksson-Hecht.