Uppsala Kommun – Mer Uppsala

Uppsala Kommun – Mer Uppsala

Tillsammans med kommunikationsbyrån Spider Stockholm skapade vi fyra image-filmer om Uppsala för olika målgrupper. Filmerna är en del i en större mediabank som finns tillgänglig för vem som helst att använda i syfte att presentera Uppsala i olika sammanhang.

Datum:

Kategori: