Suntarbetsliv – Bättre möten

Inspiration / Informativ serie
Suntarbetsliv – Bättre möten

Det finns en vetenskapligt beprövad modell för att öka produktiviteten i våra jobbmöten. Denna modell kallas Balanserad Kommunikation, och utgör basen för ett nytt webbverktyg kallat Bättre Möten som är utvecklat av Suntarbetsliv - ett partsgemensamt initiativ som arbetar för bättre arbetsmiljö på offentliga arbetsplatser. Vi skapade en serie med kortfilmer, där skådespelare representerar de olika delarna av modellen. Filmerna fungerar som en röd tråd genom materialet, och ger en bred förståelse för hur modellen fungerar.

Datum:

Kund:

Kategori: