AbbVie – Konsultativ Neurologi

Informationsfilm
AbbVie – Konsultativ Neurologi

Konsultativ Neurologi är ett projekt som involverar flertalet nyckelspelare på Parkinsons-arenan, bl.a. Abbvie Sverige och Karolinska Institutet. AbbVie och Karolinska ville visa vad projektet handlade om, vilka fördelarna är och varför det behövs från första början. Så vi skapade en kort film med enkel grafik, intervjuer med neurologer och uttalanden från nyckelpersoner i projektet, som ger en snabb överblick.

Datum:

Kund:

Kategori: